“ ‘Biz’ sözcüğünün mefhumu itikadımızın, kültürümüzün, medeniyetimizin, ne denirse densin, tarihî tecrübesidir; aşkınlığı bağlamsallığında içkindir.” Ülkemizin kıymetli düşünürlerinden İhsan Fazlıoğlu Hoca “Biz” kelimesine böylesine bir mana yüklüyor. İşte Konya’da okuyan birkaç üniversite talebesi olarak kendimiz olamamanın bunalımı içinde, “Biz”e ait olanla “Biz”e ait olmayanı tefrik etmek niyetiyle bir çabaya giriştik. Bunu yapabilmek için kendi medeniyetimizi yani kendimizi tanımaya, anlamaya ve mânâlandırmaya mecbur olduğumuzu anladık. Çünkü yine İhsan Hocanın belirttiği gibi, ‘Müslümanca inanıyor, Katolikçe düşünüyor, Protescanca yaşıyoruz.’ ve Müslüman nasıl düşünür nasıl yaşar bunun cevabını aramalıydık. Bu bağlamda “Biz” idrakimizi geliştirip, manifestovarî bir mecmua ile Medeniyet Tasavvurumuzu ilan etmeye karar verdik. Evet, bu mecmua modern çağın, modernite kisvesiyle yapılan dayatmaları karşısında inançlarını muhafaza etmeye çalışanların Medeniyet Tasavvurunu konu alan bir mecmuadır ve yine bu mecmua ile teklifimizin olduğunu ilan ediyoruz. Hâkk Teâla’dan niyazımız odur ki bu mecmua siz değerli okurlarda bir tesire vesile olsun.