Edipler Hareketi adına İmtiyaz Sahibi
ENES BAŞ

Genel Yayın Yönetmeni
ABDULLAH ENES MOLLAOĞLU

Editörler
MUHAMMED BARAN GÜRBÜZ
İSMAİL FURKAN BAYSAL
MUHAMMED ALİ VURAL
TUĞRUL KÜTÜKCÜ

Yayın Kurulu
EDİPLER HAREKETİ

Baskı
CEYLAN OFSET

İletişim
0332 352 86 92

Adres
Şems-i Tebrizi Mah. Şerafeddin Cad. No:26/201 Karatay/KONYA

Dönemlik yayınlanır. Her hakkı saklıdır.
Hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz.
Sorumluluk yazı sahiplerine aittir.